Madalyon Göbek Doğal Taş

Madalyon Göbek Doğal Taş, değişik ölçülerde kesilmiş taşların sanatsal biçimde döşenmesi ile elde edilen forma verilen isimdir. Madalyon göbek olarak da bilinir.

 Madalyon göbek olarak kullanılan ürünler de bu taşların, doğadan fiziksel yöntemlerle çıkarılıp, biçimlendirilmesinden elde edilen, %100 natürel ürünün, beğeniye göre pek çok farklı figüre sahiptir.  Bu ürünler de, diğer tüm doğal taş ürünlerinde olduğu gibi kimyasal olmayıp, bütünüyle doğaldır. Doğal taş oluşumu, yar kabuğunun eriyik formunun, taşlaşmaya müsait bileşenlere sahip olan kısımlarının milyonlarca yıl içerisinde donup sertleşmesi ile oluşmuştur. Taşları meydana getiren yüzlerce mineral vardır ve taşın renk ve yapı özellikleri bu minerallerin miktarı ve çeşidine göre değişiklik gösterir.

Nasıl Elde edilir?

Çok eski zamanlarda taş evler yapılırken, doğadaki taşlar balyoz ve çekiçlerle parçalanır, her biri tuğla şeklini alana dek ince ince yontulurmuş. Bu gelenek, insanlığın yapı inşa süreçlerinin yüz binlerce yıllık bir kısmını kapsar. Hatta geçtiğimiz yüzyıl içerisinde de taş evlerin yapılığını biliriz. Özellikle köylerde hala taş evler gözlemlenebilmektedir. Modern zamanlarda ise, çimento ve diğer yapı elemanlarının icadından sonra bu adet ortadan kalkmış, daha hafif ve ucuz yapılar üretme stratejisi hakim olmuştur. Ancak, Doğal taş ürünlerinin dekoratif etkisini hiçbir yapay ürünle elde etmek mümkün olmamış ve süreç içerisinde kısım kısım kullanılan taş ürünler, biçimlendirme için kullanılan teknolojilerin de daha ekonomik imalat yapmaya elverişli hale gelmesi ile birlikte daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Madalyon doğal taş da bu kullanım şekillerinden birisidir, dekoratif maksatla madalyon göbek olarak kullanımı yaygındır.

Madalyon Göbek

Elbette günümüzde binaları taş ile inşa etmemiz söz konusu değildir. Zira taş doğal yapısından ötürü oldukça ağırdır ve yapılarda ana eleman olmak yerine, kaplama elemanı olarak kullanılır. Modern yöntemlerle üretilmiş bir yapıdaki, çimento duvarın üzerine, uygun yapıştırma malzemesi kullanılarak, biçimlendirilmiş taşların kaplanması, doğal taşların günümüzdeki kullanım biçimidir.

Taşın Kaynağı

Doğal Taşlar, madenlerden çıkarılır ve pek çok madende olduğu gibi, yalnızca fiziksel olarak işlenir. Madalyon doğal taş ürününde kullanılan taşlar, desen elde edebilmek için farklı boyut ve şekillerde kesilip, yapıştırmaya elverişli hale getirilir ve kullanıma sunulmak üzere gruplandırılır. Madalyon göbek taşlar elde etmek için sürdürülen gruplandırma, ortaya çıkması istenen desene uygun biçimde hazırlanan formun içerisinde yer alacak taşların sayısının ve çeşitlerinin bilgisayar ortamında tespit edilmesi ile yapılmaktadır. Yani sadece tasnif işlemidir, bu aşamada da bir kimyevi etki yoktur.

Neden Doğal Taş?

Doğal taşın içeriğinde hiçbir kimyasal madde bulunmaz. Boyar madde olarak dahi hiçbir ürün kullanılmadığından oldukça sağlıklı bir ürün olduğu bilinir. Ayrıca kullanılan taşın özelliklerine göre büyük ölçüde ses ve ısı yalıtımı sağladığı da bilinmektedir. Kullanıldığı mekanlara otantik bir hava verir.

Madalyon Göbek Uygulama Şekli

Doğal taşın ister madalyon doğal taş olarak kullanın, ister farklı bir formda kullanın kendisinin kasıtlı dış etkenler hariç herhangi bir şekilde zarar görmesi beklenemez. Ancak uygulama esnasında yapıştırma elemanlarının kalitesine bağlı olarak bu noktada sorunların çıkma ihtimali mevcuttur. Sağlam yapıştırma harçları tercih edilmelidir. Uygulaması son derece basit olmasına rağmen, uzman kişilerce uygulanması gerekmektedir. Fileli kalıplar şeklinde uygulanır.