Doğal taş mozaik tablolar sanatı, çeşitli ölçülerde kesilmiş taşlarla dini veya sanatsal bir öğenin işlenmesidir. Mozaik, dünya sanatlarının belki de en eskilerindendir. Mozaik Resim Doğal Taş, bulunan kalıntılara dayanarak elde edilen bilgilere göre mozaik sanatının yaklaşık 7 bin yıllık bir geçmişinin olduğu yönündedir. Elbette bütünüyle doğal ürünlerden yapılıyor olmasından dolayı, bu durum çok da şaşırtıcı değildir. Eski insanlar, figürlerini taşları kullanarak mozaik tablo uygulamaları ortaya çıkarmaktaydı. Günümüzde ise, yine doğal taşlar çok daha detaylı ayrıştırılıp, gruplandırılarak; bilgisayarların da yardımı ile mozaik fotoğraf yapma dahi mümkündür. Bu noktada işin nitelikleri sanatçının hayal gücü ile doğru orantılıdır.

Doğal Taş Tablo

Dijital fotoğraf teknolojisinin ilhamını mozaikten aldığını, hatta günümüzde kullanılan tüm görüntü arabirimlerinin bu alt yapı üzerine inşa edildiğini biliyor musunuz? Şöyle izah edelim.

Doğal taş mozaik tablo yaparken, resmimizin her detayı bir noktadır. Bu noktaların her biri, birer renge temsil edilir. Mozaik tablolarımızın resmindeki detaylılık oranı da, kullanılan taşların sayısı ile doğru orantılıdır. Ne kadar çok ve küçük taşlar kullanılırsa, resmin gerçekçiliği de bu oranda artar. Zira daha detaylı müdahale etme ve daha çok renk kullanma olasılığımız ortaya çıkar. İşte mozaik resim yapma çalışmalarında kullandığımız bu nokta detayı, dijital görsellerde piksel olarak tanımlanır. Elbette bu pikseller taşla yapılmaz ancak mantık birebir aynıdır. Yani sanat, sanıldığı gibi bir hobi olmayıp, aslında yaşama yön veren pek çok unsurun elde edilmesinde rehberlik eden bir yaratıcılık uğraşıdır.

Mozaik Resim

Burada kastımız dijital fotoğraflara, mozaik efekti vermek değildir. Tam tersine, doğal taşlar kullanarak doğal taş mozaik tablolar elde etmektir. Tabii fotoğraf, mozaikle elde edilmek istendiğinde oldukça ağır bir süreçtir ve mozaik tablo yapmak aylar sürebilir. Zira Sanatçı mozaik fotoğraf yapma sürecinde yüz binlerce parça taşı yapıştırarak bir resim elde etmeye çalışacaktır.

Bu teknik günümüzde, mobilyalardan duvarlara kadar pek çok yerde kullanılmaktadır. Ancak maalesef bunların bir kısmı, doğal ürünlerle değil, boyanmış seramiklerle yapılmaktadır. Oysa doğal taşlarla elde edilecek mozaik tablo görselleri benzersiz nitelikte olacak ve ciddi bir sanat eseri olarak belki de binlerce yıl ait oldukları ortamı süsleyecektir. Tabii seramik de bir sanat türüdür, ancak doğal bileşenlerle elde edilen sonuçları hiçbir unsur sağlayamaz, kaldı ki sanatın aslı da bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Mozaik Tablo Yapımı

Modern zamanlarda mozaiklerle yapılmış çok büyük eserlere rastlanmaz. Modern şehirleşme ne yazık ki bu tekniğin çok az kullanılmasına yol açmıştır. Ancak, pek çok otantik mekanda doğal taş mozaik tablo unsurlarına rastlamak mümkündür. Ayrıca, son yıllarda doğal ürünlere dönüş trendi içerisinde, her üründe olduğu gibi sanatta da eskiye dönüş akımı başlamış ve mozaik tablo yapan sanatçıların sayısı artmıştır. Elbette modern teknolojinin nimetlerinden de faydalanılarak, mozaik fotoğraf yapma uygulamaları da pek çok yerde dikkat çekici birer unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu noktada belli bir figürden bahsetmek doğru olmaz, sanatçının beğenileri ölçeğinde herhangi bir görsel pekala yapılabilir.